Hovedseksjon

Strategisk plan

Vi etterstreber oss med å nå våre mål gjennom tydelig lederskap, som fremmer gode realsjoner, samarbeid og gode elevprestasjoner, slik at elevene er trygge og får tro på egne evner og muligheter. Ett av skolens satsningsfelt er tilbakemeldinger som viser vei videre til mer læring. 

Skolen har også et engasjert elevråd som bidrar aktivt til medvirkning og utvikling. Dyktige lærere som arbeider systematisk for at elevene skal bli flinke til å lese og regne.