Strategisk plan

Strategisk plan tar utgangspunktet i Byrådets budsjettforslag. Den strategiske planen handler om hvordan Vestli skole skal drives og utvikles med vekt på brukeropplevelse, kvalitetsutvikling, kompetanseutvikling og ressursutnyttelse.

Vestli skole har 3 målområder med prioriterte mål og tiltak innenfor lesing, regning og sosial kompetanse.

Vestli skoles strategiske plan