Strategisk plan

Vestli skole er en barneskole med over 500 elever, som har flyttet inn i fine paviljonger og der skal vi være til januar 2021. Da Nye Vestli skole skal stå klar og skal kunne ta i mot 840 elever.

Vi etterstreber oss med å nå våre mål gjennom tydelig lederskap, som fremmer gode realsjoner, samarbeid og gode elevprestasjoner. Slik at elevene er trygge og får tro på egne evner og muligheter. Et av skolens satsningsfelt er tilbakemeldinger som viser vei videre til mer læring. Skolen har også et engasjert elevråd som bidrar aktivt til medvirkning og utvikling. Dyktige lærere som arbeider systematisk for at elevene skal bli flinke til å lese og regne. Vi har høsten 2016 og frem til våren 2017 utarbeidet ny leseplan som vil bli implementert fra høsten 2018.

Vestli skoles strategiske plan