Hovedseksjon

Sløydsal

Kunst og håndverk

Elevene får jobbe med de grunnleggende ferdighetene på en praktisk måte samtidig som de får utvikle motorikken, jobbet med problemløsning og oppleve utvikling og mestring på en annen måte enn i klasserommet. Vi har fokus på materialer og bærekraft. Pågangsmot og utholdenhet kreves for å mestre ferdigheter som å sage og hamre og vi ser at elevene vokser i selvsikkerhet og selvstendighet fra år til år. De tar del i det delte ansvaret for å ta vare på sløydsalen og utstyret som vi er så heldige å ha tilgang på.

https://kunstoghandverkvestliskole.wordpress.com/