FAU

FAU-leder skoleåret 2017/2018: 

 Har du spørsmål, ta kontakt med FAU-leder:

  • Leder Nasim Khaliq
  • Nestleder Misbah Yasmin Ahktar
  • Sekretær Magnus Bjørkås
  • Kasserer Saiqa Ali

Aktuelle arbeidsområder: 

FAU skal arbeide for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet, og ta opp saker som kan bidra til å skape en så god skole som mulig for våre barn.

Åpne FAU-møter 

FAU-møtene er åpne for alle skolens foreldre/foresatte. Saker som man ønsker å ta opp, kan formidles via foreldrekontaktene, eller meldes inn til FAU-leder.

15 minutter før ordinært FAU møte, møter ledelsen foresatt/klassekontakter med barn i AKS.