Hovedseksjon

FAU

FAU-styret skoleåret 2021/2022:

Leder: Nasim Khaliq
Nestleder: Misbah Akhtar
Økonomiansvarlig: Sinthuja Rajeswaran
Sekretær: Tonje Vedam
Styremedlem: Magnus Bjørkås
Styremedlem: Christin Beichmann
Styremedlem: Nicklas Skalin
Styremedlem: Berit Helen Eliassen


1A: Magnus Bjørkås

1B: Umberye Niyoyita (vara )

1C: Christin Beichmann
Mohamoud A.Mohamed (vara)

1D: Hina Ilyas
Fatumo Rage (Vara)

2A: Tonje Vedam

2B: Asmah Ghafoor
Isak Said Tohin(vara)

2C: Misha Mir

3A: Sinthuja Rajewaran
Ritu Singh (vara)

3B: Ameena Riaz(mammapermisjon)
Nazirou Akpora (vara)

3C:


4A: Berit Helen Eliassen
S.Kamran Rizvi (vara)

4B: Diana
Elif Onbassi (vara)

4C: Najma Sajid


5A:


5B: Nicklas Skalin
Ole Danielsen (vara)
Wakas Mir (vara)

5C: Marko Milanovic 


5D:


6A: Misbah Akhtar
Nighat Shazadi (vara)

6B: Saliha Khaleeq
Shazia Butt (vara)

6C: Helene M.Arnesen
Magnus Bjørkås (vara)

7A: Elif Onbassi
Christer Pedersen(vara)

Fateema Abbas (vara)

7B: Fatun Isak Farah
Nazia Hassan (vara)

7C: Ole Danielsen
Ali Mohamed Abdi (Vara)

 

Kontakt oss: 

Hvis du har spørsmål, kan Nasim Khaliq treffes på tlf. 988 414 67 eller e-post: nasim_khaliq@hotmail.com.

E-postadressen til FAU er: Vestli.Fau@hotmail.com

Aktuelle arbeidsområder:

FAU skal arbeide for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet, og ta opp saker som kan bidra til å skape en så god skole som mulig for våre barn.

Åpne FAU-møter

FAU-møtene er åpne for alle skolens foreldre/foresatte. Saker som man ønsker å ta opp, kan formidles via foreldrekontaktene, eller meldes inn til FAU-leder.

15 minutter før ordinært FAU møte, møter ledelsen foresatt/klassekontakter med barn i AKS.

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU