FAU

FAU-styret skoleåret 2020/2021:

Leder: Nasim Khaliq(Fom 19/2-21)

Nestleder :Misba Akhtar 1A
Kasserer: Sinthuja Rajeshwaran
Sekretær: Zubi Ulla 3B

Styremedlemmer:
Helene Maria Arnesen 5C
Berit Helene Eliassen 3A
Baard Berge 1B vara
Asmah Gafoor klasse 1B

Ved spm kan Nasim Khaliq treffes på 98841467/nasim_khaliq@hotmail.com

 

 

Aktuelle arbeidsområder:

FAU skal arbeide for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet, og ta opp saker som kan bidra til å skape en så god skole som mulig for våre barn.

Åpne FAU-møter

FAU-møtene er åpne for alle skolens foreldre/foresatte. Saker som man ønsker å ta opp, kan formidles via foreldrekontaktene, eller meldes inn til FAU-leder.

15 minutter før ordinært FAU møte, møter ledelsen foresatt/klassekontakter med barn i AKS.

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU