FAU

FAU-leder skoleåret 2020/2021:

Har du spørsmål, ta kontakt med FAU-leder:

 • Fau leder: Celine Holstad
 • Nestleder: Raymond Kristiansen
 • Kasserer: Saiqa Ali
 • Sekretær: Zubi Ullha

E-post: Vestli.Fau@hotmail.com

Styremedlemmer:

 • Fiaz Ahmed
 • Hassan Al-Salihi
 • Céline Holstad
 • Kristin Jensen Mukhtar
 • Misbah Yasmeen

Aktuelle arbeidsområder:

FAU skal arbeide for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet, og ta opp saker som kan bidra til å skape en så god skole som mulig for våre barn.

Åpne FAU-møter

FAU-møtene er åpne for alle skolens foreldre/foresatte. Saker som man ønsker å ta opp, kan formidles via foreldrekontaktene, eller meldes inn til FAU-leder.

15 minutter før ordinært FAU møte, møter ledelsen foresatt/klassekontakter med barn i AKS.

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

 • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
 • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
 • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
 • Les mer om Oslo KFU