Hovedseksjon

FAU

FAU-styret skoleåret 2023/2024:

Leder: Misba Akhtar
Nestleder: Christin Beichmann og Emel Demir
Økonomiansvarlig: Magnus Bjørkås
Sekretær: Tonje Vedam
Styremedlem: Ole Danielsen
Styremedlem: Laureta Rushiti
Styremedlem: Syed 
Kamran Ul-Hasan Rizvi

 

Kontakt oss: 

Hvis du har spørsmål, 

E-postadressen til FAU er: fau-Vestliskole@hotmail.com

Aktuelle arbeidsområder:

FAU skal arbeide for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet, og ta opp saker som kan bidra til å skape en så god skole som mulig for våre barn.

Åpne FAU-møter

FAU-møtene er åpne for alle skolens foreldre/foresatte. Saker som man ønsker å ta opp, kan formidles via foreldrekontaktene, eller meldes inn til FAU-leder.

15 minutter før ordinært FAU møte, møter ledelsen foresatt/klassekontakter med barn i AKS.

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU