FAU

FAU-styret skoleåret 2020/2021:

 • Leder: Nasim Khaliq(Fom 19/2-21)
 • Nestleder :Misba Akhtar 1A
 • Kasserer: Sinthuja Rajeshwaran
 • Sekretær: Zubi Ulla 3B

Styremedlemmer:

 • Helene Maria Arnesen 5C
 • Berit Helene Eliassen 3A
 • Baard Berge 1B vara
 • Asmah Gafoor klasse 1B

Kontakt oss: 

Hvis du har spørsmål, kan Nasim Khaliq treffes på tlf. 988 414 67 eller e-post: nasim_khaliq@hotmail.com.

E-postadressen til FAU er: Vestli.Fau@hotmail.com

Aktuelle arbeidsområder:

FAU skal arbeide for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet, og ta opp saker som kan bidra til å skape en så god skole som mulig for våre barn.

Åpne FAU-møter

FAU-møtene er åpne for alle skolens foreldre/foresatte. Saker som man ønsker å ta opp, kan formidles via foreldrekontaktene, eller meldes inn til FAU-leder.

15 minutter før ordinært FAU møte, møter ledelsen foresatt/klassekontakter med barn i AKS.

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

 • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
 • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
 • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
 • Les mer om Oslo KFU