FAU

FAU-leder skoleåret 2018/2019:

Har du spørsmål, ta kontakt med FAU-leder:

Styremedlemmer:

  • Fiaz Ahmed
  • Hassan Al-Salihi
  • Céline Holstad
  • Kristin Jensen Mukhtar
  • Misbah Yasmeen

Aktuelle arbeidsområder:

FAU skal arbeide for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet, og ta opp saker som kan bidra til å skape en så god skole som mulig for våre barn.

Åpne FAU-møter

FAU-møtene er åpne for alle skolens foreldre/foresatte. Saker som man ønsker å ta opp, kan formidles via foreldrekontaktene, eller meldes inn til FAU-leder.

15 minutter før ordinært FAU møte, møter ledelsen foresatt/klassekontakter med barn i AKS.