Ledelse og ansatte

Skolens ledelse

 Ellen Johanne Sundby.jpg

Rektor Ellen Sundby  Tlf: 92818792

 

Assisterende rektor Randi Sømo Tlf: 97697337

 

Inspektør Kjetil Barth Tlf: 90709715

 Annette Myhren

 

 

 

 

 

Inspektør Annette Myren (Midlertidig) Tlf: 47050258 

Sosiallærer Marte Skaugen Tlf: 90809913

  

Miljøarbeider Thomas Tengesdal Tlf: 90883967

 

Kontor og administrasjon

 

Sekretær Walayat Bibi 

Konsulent Lillian Solum

Konsulent Lisbet Flo

Vaktmester Jimmy Lundell

Renholder Victor Kayembe

Renholder Haregu Abraham Adhanom

  • Sentralbord: 08.00-15.30
  • Telefon: 23466350
  • Besøksadresse: Ragnhild Schibbyes vei 2, 0968 Oslo
  • Postadresse: Ragnhild Schibbyes vei 2, 0968 Oslo
  • E-post: vestli@ude.oslo.kommune.no
Drawing of a city