Ledelse og ansatte

Rektor Ellen Johanne Sundby  Tlf: 23466354

 

Assisterende rektor Randi Sømo Tlf: 23466357

 

Inspektør Kjetil Barth Tlf: 23466355

  

Sosiallærer Tonje Svendsby (Permisjon)

Sosiallærer Marte Skaugen Tlf: 90809913

 

Sosiallærer Kristin Huseby 

 

Miljøarbeider Thomas Tengesdal Tlf: 90883967

 

Kontor og administrasjon

 

Sekretær Walayat Bibi 

Konsulent Lillian Solum

Konsulent Lisbet Flo

Vaktmester Jimmy Lundell

Renholder Victor Kayembe

Renholder Torill Irene Henriksen

Renholder Rosanna Aquino Ogando

Renholder Haregu Abraham Adhanom

Drawing of a city