Ledelse og ansatte

Skolens ledelse

 

Ellen Sundby

Rektor

Ellen Sundby 

Tlf: 92818792

 

  

Randi Sømo

Assisterende rektor

Randi Sømo 

Tlf: 97697337

 

  

Kjetil Barth

Inspektør

Kjetil Barth 

Tlf: 90709715

 

  

 InspektørAnnette Myhren

 Annette Myren (Midlertidig)

Tlf: 47050258 

 

 

Administrasjon 

Sosiallærer Marte Skaugen

Marte Skaugen 

Tlf: 90809913

  

 

Konsulent Lisbet Flo

Konsulent Lillian Solum

Sekretær Walayat Bibi Permisjon

Miljøarbeider Thomas Tengesdal Tlf: 90883967

  • Sentralbord: 08.00-15.30
  • Telefon: 23466350
  • Besøksadresse: Ragnhild Schibbyes vei 2, 0968 Oslo
  • Postadresse: Ragnhild Schibbyes vei 2, 0968 Oslo
  • E-post: vestli@ude.oslo.kommune.no
Drawing of a city