Vår profil

Nye Vestli skole

Vestli skole er en barneskole med 1.–7. trinn , 517 elever og 41 lærere. Skolen er plassert øverst i Groruddalen i nydelige naturskjønne omgivelser.

Skolen skal rives i 2018 og bygges ny på samme tomt, ferdigstilles i 2020.

Vestli skole har fokus på målområdene lesing, regning og sosiale ferdigheter. Skolen jobber systematisk innen alle de tre områdene. I sammenheng med dette har vi utarbeidet en standard for den gode timen hvor erfaringsdeling og kursing innen gitte områder hever lærernes kompetanse faglig og didaktisk.

Vi vektlegger å ha høye ambisjoner for elevens læring. Det er viktig for oss at alle våre elever får realisere sitt læringspotensial og at de gis mulighet for å få oppfylt sine drømmer for fremtiden. Vi har fokus på å være gode relasjonsbyggere, for å sikre at alle barn og unge får oppleve et godt oppvekst- og læringsmiljø hvor vennskap og gode relasjoner preger skolemiljø.

Skolegården

Fakta om Vestli skole

Vestli skole ble bygget i 1973 som en åpen baseskole. Vi har 517 elever, hvorav 87 % flerspråklige. De største språkgruppene er norsk, urdu, somali og tamilsk. Til sammen har vi 29 språk representert.

Som alle Osloskoler er vi opptatt av Oslo kommunes og Utdanningsetatens satsningsområder der ferdigheter innen lesing, skriving, regning, engelsk og IKT står i fokus.

 

Drawing of a city