Vår profil

Nye Vestli skole

Fakta om Vestli skole

Vestli skole ble bygget i 1973 som en åpen baseskole. Vi har i skoleåret 2019-2020, 530 elever, hvorav over 90 % flerspråklige. De største språkgruppene er norsk, urdu, somali og tamilsk.

Til sammen har vi over 50 ulike språk.

Velkommen til Vestli skole

Vestli skole er en barneskole med 1.–7. trinn. Skolen har 530 flotte elever og 40  flinke lærere. Skolen er plassert øverst i Groruddalen i nydelige naturskjønne omgivelser.

Skolens profil


Vestli skole har fokus på grunnleggende ferdigheter. Vi skal gi elevene den kunnskap og kompetansen de trenger for å kunne bli selvhjulpne voksne som kan skape seg gode liv.

Skolen jobber for et inkluderende felleskap, - uavhengig av sosial, kulturell og språklig bakgrunn

Vi skal ha et trygt og positivt læringsmiljø med variert undervisning som utvikler elevene sosialt og faglig.

Skolen jobber systematisk for at elevene skal være motiverte til å mestre, oppleve læring og se muligheter.

Vi vektlegger å ha høye ambisjoner for elevens læring. Det er viktig for oss at alle våre elever får realisere sitt læringspotensial og gis mulighet til å få oppfylt sine drømmer for fremtiden.
Vi har fokus på å være gode relasjonsbyggere for å sikre at alle barn og unge får oppleve et godt oppvekst- og læringsmiljø hvor vennskap og gode relasjoner preger skolemiljøet.

Skolegården