Trivselsundersøkelsen 2020

Veien til Nye Vestli skole

Nå har vi flyttet inn på et fint paviljongbygg i Ragnhild Schibbyes vei 2.

Der vil hele Vestli skole vil være samlet frem til Nye Vestli skole står årsskiftet 2020/21.

 Nye Vestli skole.pdf

På vei til Nye Vestli skole.pdf