Trivselsundersøkelsen 2019

Høsten 2019 ble det gjennomført en trivselsundersøkelse for elever på 1.–4. trinn. Les mer om undersøkelsen på Oslo kommunes nettsider. 

Logg deg på som lærer og skoleadmin

Veien til Nye Vestli skole

Nå har vi flyttet inn på et fint paviljongbygg i Ragnhild Schibbyes vei 2.

Der vil hele Vestli skole vil være samlet frem til Nye Vestli skole står årsskiftet 2020/21.

 Nye Vestli skole.pdf

På vei til Nye Vestli skole.pdf