Hovedseksjon

Elevfadderordning for nyankomne elever

Vi tror at fadderordningen vil være berikende for både den som yter og den som mottar, ved å være en god medelev

Målet med Elevfadder er at dette vil føre til bedre integrering og inkludering, og stryke elevens psykososiale miljø ved skolen.

elevfadder

Hva skal Elevfadderen gjøre?

  • Møte opp sammen med kontaktlæreren og sosisallæren kl 0815, på elevens 1.skoledag ved Vestli skole.
  • Sitte ved siden hverandre i klasserommet
  • Forklare Læringsplanen
  • Passe på at hun/han ikke er alene
  • Fortelle om skolens regler og rutiner'
  • Introdusere han/hun til vennegruppe.