Våre baser

AKS har sambruk med skolen. 1. trinn bruker sine klasserom også i AKS-tiden. Det samme gjør også 2. og 3. trinn. 4. trinn er sammen med 3. trinn på deres base. AKS har en egen base. Der spiser elevene og basen blir også brukt på morgenåpning. Den vil også bli brukt om ettermiddagen.

Velkommen til nytt skoleåret 2018.pdf

Aktivitetsskolen

1.trinn:  95 22 87 56

2. trinn:  48 25 13 95

3. og 4. trinn:  98 20 88 61

Drawing of a city