Våre baser

AKS har sambruk med skolen. 1. trinn bruker sine klasserom også i AKS-tiden. Det samme gjør også 2. og 3. trinn. 4. trinn er sammen med 3. trinn på deres base. AKS har en egen base. Der spiser elevene og basen blir også brukt på morgenåpning. Den vil også bli brukt om ettermiddagen.

 

Aktivitetsskolen

1. trinn    46907981

2. trinn    95228756

3. trinn    48251395

4. trinn    98208861