Hovedseksjon

Læringssentret

Læringssentret

Boksamlinga

Med over 8500 bøker, hvorav nærmere 1100 er på engelsk, skal ikke elevene på Vestli ha problemer med å finne noe å lese! Vi har et godt utvalg av bildebøker, lesestartbøker, lettlestbøker inndelt i ulike lesenivå, tegneserier og romaner spesielt rettet mot småtrinnet og mellomtrinnet, samt faktabøker for alle klassetrinn.

 

Lånetida er 4 uker, og kan forlenges med 4 uker dersom det ikke er venteliste på boka.  Hvis man vil levere bøker utenom fastsatt klassebesøk, kan bøkene legges i den blå kassa som står utenfor læringssenteret.

 

Fullstendig oversikt over hvilke bøker skolen har til utlån finnes i Vestli skoles websøk (https://oslo-gs.mikromarc.no/Mikromarc3/page.aspx?id=news&Unit=6565&db=oslo-gs). Du kan søke på tittel, forfatter og emne, og reservere bøker om det du vil låne allerede er utlånt. Du finner du også en oversikt over de nyeste bøkene, de mest utlånte bøkene og hva som er sist innlevert.

 

Klassebesøk og åpningstider

Hver klasse har en fast time i læringssenteret annenhver uke. I 5.-7. trinn er det to elever som står for innlevering og utlån av bøker, og for 3.-4. trinn er det lærer eller assistent som følger klassen som gjør denne jobben.  På den måten får bibliotekaren god tid til å hjelpe elevene med å finne passende bøker.

 

Elevene i 1. og 2. klasse låner ikke med bøker hjem, men får i et eget lite bibliotek i klasserommet sitt i form av ei boktralle med et utvalg av nivåtilpassa bøker. Utvalget består av både fakta og fiksjon, tegneserier og bildebøker, slik at elevene har god tilgang på bøker til enhver tid. Og når 1. og 2. trinn har timer i læringssenteret, har vi fullt fokus på høytlesing av spennende og morsomme bildebøker.  

 

Hver første onsdag i måneden inviteres 1. og 2. klassingene med foresatte til åpent læringssenter hvor barna kan få låne med seg bøker hjem.

 

Bibliotekaren er vanligvis tilgjengelig alle skoledager mellom kl. 08.00 og 15.30.

 

Assistenter

Elever som går i 5.-7. klasse kan søke på assistentjobb i læringssenteret. Arbeidsoppgavene består i å levere inn bøker som blir levert utenom klassebesøkene, sette på plass innleverte bøker og rydde i hyllene, merke og stemple nye bøker, samt lage bokutstillinger som kan friste medelevene. Dette foregår i storefri eller rett etter skoletid 4 dager i uka i 6 uker, så elevene som påtar seg denne jobben får virkelig jobbet – og gjør seg fortjent til jobbattest når de er ferdige.

 

Brettspill

Læringssenteret har fire bord med vendbar plate der man kan spille sjakk, ludo og dam.

 

Purringer og erstatningskrav

Vestli skole har mange populære bøker det er lange ventelister på, så for at alle skal få låne de bøkene de ønsker, må vi ha klare regler for lån og innlevering. Dersom boken ikke leveres i tide, blir det sendt ut en purring (påminnelse). Det blir sendt ut til sammen 3 purringer. Dersom boken ikke er levert etter 3. gangs purring anses boken som tapt. Det blir da sendt ut et varsel om erstatning. Dette varselet sendes til foresatte, og er siste frist før erstatningskrav sendes. 

 

Alle bøkene i læringssenteret er nyinnkjøpt i 2021 eller senere. For at så mange som mulig skal få glede av bøkene er det viktig at elevene passer godt på bøkene de låner. Mat, drikke og klissent godteri hører ikke sammen med å bla i bøkene. Og i sekken er det lurt å ha bøkene i en plastpose, slik at ikke ei lekk vannflaske eller en åpen matboks søler til bøkene. Det kreves erstatning også for ødelagte bøker.

 

Samarbeid med Deichmanske bibliotek

Vestli skole har også et godt samarbeid med Deichmanske bibliotek, og både lærerne og læringssenteret låner inn supplerende litteratur for at elevene skal ha et best mulig utvalg. 3. trinn får dessuten besøk fra filialen på Stovnersenteret i løpet av skoleåret.