Hovedseksjon

Musikkrom

Piano

I tillegg til selve musikkrommet, har vi i musikktimene tilgang til to øvingsrom. Begge rommene gjør det mulig for elevene å kunne jobbe i grupper uten å bli forstyrret av lyder fra de andre rommene. Midt mellom alle rommene ligger musikklageret, som er der vi oppbevarer de aller fleste instrumentene. Vi har blant annet klassesett med gitarer og ukuleler, diverse rytmeinstrumenter som boomwhackers og trommer, og et piano som står inne på musikkrommet.

På musikkrommet er målet at vi skal gjøre mest mulig praktisk arbeid. Det blir derfor mange oppgaver hvor elevene får prøvd seg på alle de forskjellige instrumentene. Som et ekstra verktøy i undervisningen, benytter vi oss også av skolens iPad for å øve på å spille sanger, lage musikk og dokumentere fremførelser gjennom lydopptak.