Helsesykepleier

Helsesykepleiere:

Jørgen Røed-Lislebø
Telefon: 940 26 648
E-post: jorgen.roed-lislebo@bsr.oslo.kommune.no 

Lene Ingberg Stadheim
Telefon: 404 06 998
E-post: ingberg.stadheim@bsr.oslo.kommune.no

Lene er her hver mandag og onsdag.

Helsesykepleierne kan kontaktes pr. telefon. De er også tilgjengelig for elevene på dagtid, og foresatte kan ta kontakt ved behov.

Skolelege:

Roald Lindebø
Skolelegen er på skolen torsdager. Er barna syke eller trenger oppfølging av lege, skal foreldrene kontakte fastlege og ikke skolelege.

Helsesykepleierne samarbeider med skolen, og deltar på tverrfaglige møter ved behov. De kan henvise til andre behandlings- og hjelpeinstanser når dette er nødvendig.

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt!

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider.