Ordensregler

  • Forbudt med vold.
  • Forbudt å mobbe.
  • Forbudt med rasisme.
  • Alle skal inkluderes.
Vestli har økt voksentettheten, inndelt de som inspiserer i faste soner, samt satt fokus på at voksne som inspiserer skal forebygge og veilede barna før de kommer i konfliktsituasjoner. Vi har gått til innkjøp av flere "uteleker" og vi voksne skal hjelpe barna inn i gode aktiviteter. Alle klasser skal også arrbeid med å konkretisere hva de ulike reglene betyr i praksis. Vi skal sikre at friminuttene på Vestli skole blir aktive og trygge for elevene våre. Foresatte oppfordres også til å snakke med barna sine om hyggelig og god oppførsel mot andre.