Viktig informasjon vedrørende post til skolen

Både brev og e-post må merkes med "Vestli" .

Hvordan sende SMS?

Du må først skrive inn: VES (mellomrom) klasse (mellomrom) tekst. Eksempel: VES 4B Ole er borte fra skolen idag. Hilsen Lise.

Meldingen sendes til nr: 41716112. Dersom du har mottatt en SMS fra skolen og skal svare på denne, trenger du IKKE benytte kodeordet "VES" i svarmeldingen. Svar på meldingen som vanlig SMS.