Hovedseksjon

Bruk av digitale verktøy i undervisningen

Vår skole er en del av StøDig-prosjektet og vi utforsker ulike måter å bruke digitale verktøy som en støtte i grunnopplæringen. Våre erfaringer er viktig inn i prosjektet. Prosjektet kommer med anbefalinger og disse baserer seg på forskning, læreplanen, teori og praksis.

Personvernet til elevene og lærerne blir ivaretatt. Les mer om hvordan Osloskolen jobber med personvern.

Om StøDig

Målet til StøDig er å se hvordan vi i skolen bør bruke digitale verktøy for å støtte hver enkelt elev i sin lese,- skrive – og språkutvikling.

StøDig retter seg mot 1.–4. trinn i Osloskolen og det er totalt ti skoler som deltar.  Veiledere fra StøDig vil tilbringe tid med lærerne, enten ved å delta i undervisningen eller gi støtte til lærerne mens de undervisninger.

Forskere fra Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger er en viktig samarbeidspartner for å kvalitetssikre de faglige anbefalingene som vi utvikler.