Driftsstyret

Styret fatter de viktigste beslutninger angående drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan.

Rektor vil forberede de saker styret skal behandle og følge opp vedtakene. 

Styret skal også uttale seg om saker skolen har til høring fra høyere skolemyndighet.

Styret holder om lag 8 møter i løpet av skoleåret.

 

Politisk representanter i Driftsstyret frem til 31.12.2019:

Lasse Johannessen

Peter Sollie

Jan Erik Eliassen

 

Foreldrerepresentanter frem til 31.12.2019:

Raymond M. Kristiansen

Fiaz Ahmed

 

Rep. for de ansatte:

Viggo Oppegård

Veronica Øren