Driftsstyret

Styret fatter de viktigste beslutninger angående drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan. Rektor vil forberede de saker styret skal behandle og følge opp vedtakene. Styret skal også uttale seg om saker skolen har til høring fra høyere skolemyndighet. Styret holder om lag 8 møter i løpet av skoleåret.

Foreldrerepresentanter frem til 31.12.2019:

  • Raymond M. Kristiansen
  • Fiaz Ahmed

Rep. for de ansatte:

  • Viggo Oppegård
  • Veronica Øren

Politisk representanter i Driftsstyret frem til 31.12.2019:

  • Lasse Johannessen
  • Peter Sollie
  • Jan Erik Eliassen