Hovedseksjon

Velkommen til den nye byomfattende gruppen på Vestli!

Vestli skole

Organisering av dagene

Skoleåret i den nye avdelingen starter 15.8. De første ukene vil spesialpedagogene jobbe for å bli bedre kjent med barna og lage godt tilpassede undervisningsopplegg til dem. Elevene vil få individuelle dagsplaner og gjennom dagen vil det være undervisning, lekende læring, måltider og rom for nødvendig hvile.

I oppstartsperioden til den nye gruppen vil vi holde oss på skolen og bruke skolens uteområde mens barna blir trygge i ny gruppe.

Kjernetid for skole vil være mellom 8.30 og 13.30.

Har eleven halvdagsplass på AKS er tilbudet til 15.45/16.00 (se under)

Det er de samme barneveilederne som er på skole og i AKS tid. Fordi opplæringen tilpasses den enkelte vil det gjennom dagen være en kombinasjon av AKS og skoletilbud.

I skolens ferier vil det være barneveilederne som er med barna i AKS-regi. Det i disse periodene lages et program som støtter læring gjennom lek i samarbeid med spesialpedagogene.

 

Henting og levering og andre avtaler gjøres med spesialpedagogene Mayte Arjona og Britt Mari Brekkling.

 Kontakttelefon for Situame er: 45610096