Hovedseksjon

Læringsstøttende aktiviteter

Læringsstøttende aktiviteter I forbindelse med prosjektet lesing og skriving har AKS følgende tre mål:

  1. Utvikling av elevenes norskspråklige ferdigheter, grunnleggende ferdigheter gjennom læringsstøttende aktiviteter.
  2. Økt faglig samhandling mellom skolen og Aktivitetsskolen
  3. Informasjon, dialog og samarbeid med foresatte AKS har mange ulike læringsstøttende aktiviteter.

Aktivitetene skal være lekpregede og lystbetont. Aktivitetene tar utgangspunkt i målene til læreplanen på de ulike trinnene. Her er en forklaring på de ulike aktiviteten på AKS Vestli.

Turer i skogen
Mål: Måleenheter, årstidene, temperatur og retninger Lære om cm og meter, måle og telle ting vi finner i naturen, de ulike årstidene, farger og dyr i skogen og temperatur.

Bading
Mål: Vanntilvenning Vestli skole har et lite godt og varmt svømmebasseng. Elevene lærer å bli trygge i vann. Elever som er motiverte kan også lære og svømme.

Mattebingo
Mål: Tallrekken Elevene lærer matte og tall. Vi har også bingo med dyr, blomster og norsk.

Pedagogiske spill
Mål: Sosiale ferdigheter og faglig samhandling AKS har mange forskjellige spill i norsk, engelsk og matte.

Mattekassen
Mål: Lære klokka, penger, geometriske figurer, antall, størrelse og form 2 Forming Mål: Lære lyder og bokstaver, farger og mønster Elevene klipper og fargelegger bokstaver.

Uteleker
Mål: Grunnleggende sosiale ferdigheter AKS har mange forskjellige uteleker. De lærer matte ved å hoppe paradis og tau. De teller f.eks. opp og ned til 20. AKS har også hoppematter hvor elevene hopper regnestykker og hopper og lager ord.

Røris
Mål: Lærer matte, engelsk og norsk gjennom bevegelse I norsk og engelsk kan elevene for eksempel trene på preposisjonene over, under, foran og bak. I matte kan de hoppe regnestykker.

Forskerklubben
Mål: Bli kjent med og forske på vann, luft, vekt, smak og lukt.

Baking
Mål: Mål og vekt. De baker også bokstaver og tall. Her lærer elevene også baking til jul og andre høytider. Mål: Å lære hvilke matvarer som er bra og mindre bra for oss pluss å lære matte De lager ulike retter. Når elevene lager pizza kan de for eksempel telle hvor mange ostebiter, paprikabiter også videre.

Lek i ute
Mål: Sosial samhandling, plass og retning Elevene hopper tau og teller for eksempel opp til hundre og så bakover til hundre. Elevene trener også på språk. De beveger seg ved hjelp av ord, f. eks- hinke, hoppe, venstre ben, over og under. Eventyrlesning Mål: Bli kjent med eventyr, norske ord og uttrykk

3 A-baller
Mål: Sosial samhandling og lage ord og regnestykker Dette er tall - og bokstavballer som kombinerer fysisk aktivitet med norsk og matte. Elevene kan lage ord og regnestykker.

Kafe
Mål: Matte og pengenes verdi Elevene lager kafe. De kan selge vafler/kaker og betaler med lekepenger. Av dette lærer elevene matte.

IKT
Mål: Matte, norsk, engelsk og naturfag Elevene bruker ulike pedagogiske spill.

Quiz
Mål: matte, norsk og engelsk via ulike spørsmål. Mål: Bli kjent med biblioteket og øke leselysten og leseferdigheten. Elevene bruker biblioteket på skolen. Her er det gøy med bøker som er viktig.

Dans
Mål: Sosial samhandling, plass og retning.

Tall og mengder
Mål: Lære tallene og ulike mengder. Elevene lager mattestykker og har ulike leker med hoderegning.