Leksehjelp

 Vestli skole vil også i år gi tilbud om leksehjelp til elever på 1. – 7. trinn. Leksehjelpen er et frivillig tilbud og er ment som en håndstrekning til hjemmene og elevene. Leksehjelpen organiseres av trinnets lærere, og holdes på elevenes vanlige avdelinger. Denne organiseringen vil i stor grad sikre en god oppfølging av den enkelte elevs behov for leksehjelp.

Tilbudet omfatter en til to timeplanlagte timer pr. uke pr. klassetrinn.  Skolen har avsatt timer til dette fra egne ressurser. Vi ser at elever som er flinke til å gjøre lekser og som får god oppfølging med skolearbeidet hjemme, oppnår et bedre læringsresultat. Skolens tilbud vil ikke erstatte hjemmenes ansvar og elevens behov for at lekser også blir fulgt opp av de foresatte.

For at leksehjelpen skal bli det gode tilbudet det er ment å være, vil elever med negativ atferd miste tilbudet. Foresatte vil i så fall bli informert om at eleven mister tilbudet. Skolen forventer at foresatte som takker ja til tilbudet i forkant av oppstarten, går gjennom viktigheten av konsentrasjon og arbeidsro under slike arbeidsøkter.