Leksehjelp

Tirsdag 3. september starter vi med tilbud om leksehjelp ved Vestli skole, til alle trinn. Leksehjelp er et tilbud til de elevene som ønsker hjelp til leksene på skolen. Det er en forutsetning at eleven er motiverte og yter god innsats. Det settes krav til at de elevene som deltar tar imot beskjeder fra de voksne som har leksehjelp, de er der for å hjelpe. De som skal delta på leksehjelp må være på plass presis kl. 08.00. Da låses dørene og det er ikke mulig å komme inn senere.

Nytt av året er at dere ikke trenger melde på barnet deres. Dere ser an behovet for leksehjelp sammen med lærer. I år har alle trinnen leksehjelp på skolen.

Her er oversikten:

Trinn    Tidspunkt     Dager                  Sted alle dager

1. trinn 08.00-08.30 Tirsdag-Onsdag Klasserommet til 1C

2. trinn 08.00-08.30 Tirsdag-Onsdag Klasserommet til 2C

3. trinn 08.00-08.30 Tirsdag-Onsdag Klasserommet til 3A

4. trinn 08.00-08.30 Tirsdag-Onsdag-Torsdag Klasserommet til 4A

5. trinn 08.00-08.30 Tirsdag-Onsdag-Torsdag Klasserommet til 5A

6. trinn 08.00-08.30 Tirsdag-Onsdag Klasserommet til 6C

7. trinn 08.00-08.30 Tirsdag-Onsdag Klasserommet til 7A

 

 

Leksehjelp

Leksehjelp