Leksehjelp

Vestli skole vil også i år gi tilbud om leksehjelp til elever på 1. – 7. trinn. Leksehjelpen er et frivillig tilbud og er ment som en håndstrekning til hjemmene og elevene. Dersom barnet ditt er meldt på leksehjelp er det ønskelig at barnet ditt kommer alle dagene med leksehjelp. Leksehjelpen organiseres av assistenter ved skolen og AKS:

 

1.-3. trinn: Leksehjelp på AKS fra 13.30-14.00 i elevenes klasserom, tirsdager og onsdager
4. trinn: Leksehjelp i klasserommet til 4B fra 08.00-08.30, tirsdager, onsdager og torsdager
5. trinn: Leksehjelp i klasserommet til 5B og 5C fra 08.00-08.30, tirsdager, onsdager og torsdager
6. trinn: Leksehjelp i klasserommet til 6C fra 08.00-08.30, tirsdager og onsdager
7. trinn: Leksehjelp i klasserommet til 7C fra 08.00-08.30, tirsdager og onsdager

 

Vi ser at elever som er flinke til å gjøre lekser og som får god oppfølging med skolearbeidet hjemme, oppnår et bedre læringsresultat. Skolens tilbud vil ikke erstatte hjemmenes ansvar og elevens behov for at lekser også blir fulgt opp av de foresatte.
For at leksehjelpen skal bli det gode tilbudet det er ment å være, vil elever med negativ atferd miste tilbudet. Foresatte vil i så fall bli informert om at eleven mister tilbudet. Skolen forventer at foresatte som takker ja til tilbudet i forkant av oppstarten, går gjennom viktigheten av konsentrasjon og arbeidsro under slike arbeidsøkter.
Dersom du ønsker å melde ditt barn på leksehjelp, så send en mail til kontaktlærer. Vi har plass til enda flere elever. Velkommen.

Leksehjelp

Leksehjelp