Hovedseksjon

Leksehjelp

I uke 41 starter vi med tilbud om leksehjelp ved Vestli skole, til alle trinn. Leksehjelp er et tilbud til de elevene som ønsker hjelp til leksene på skolen. Det er en forutsetning at eleven er motiverte og yter god innsats. De som skal delta på leksehjelp må være på plass presis kl. 08.00. Da låses dørene og det er ikke mulig å komme inn senere.
Dere ikke trenger melde på barnet deres. Dere ser an behovet for leksehjelp sammen med lærer.


Elever på 1.-4. trinn har leksehjelp sammen. De som ønsker leksehjelp møter opp utenfor hovedinngangen til 1.-4. trinn. Der vil de bli hentet av en voksen som har leksehjelp. 1.-4. trinn har tilbud om leksehjelp tirsdag og onsdag, fra 08.00-08.30.


Elever på 5.-7. trinn har leksehjelp sammen. De som ønsker leksehjelp møter opp utenfor hovedinngangen til 5.-7. trinn. Der vil de bli hentet av en voksen som har leksehjelp. 5.-7. trinn har tilbud om leksehjelp tirsdag, onsdag og torsdag, fra 08.00-08.30.