Leksehjelp

Leksehjelp er et tilbud til de elevene som ønsker hjelp til leksene på skolen. Det er en forutsetning at eleven er motiverte og yter god innsats. Det settes krav til at de elevene som deltar tar imot beskjeder fra de voksne som har leksehjelp, de er der for å hjelpe. De som skal delta på leksehjelp må være på plass presis kl. 08.00. Da låses dørene og det er ikke mulig å komme inn senere.

Dere trenger fortsatt ikke melde på barnet deres til leksehjelp. Dere ser an behovet for leksehjelp sammen med lærer. Alle trinnene har leksehjelp før skolen.

Nytt fra januar 2020 er at vi slår sammen noen trinn, slik at de har leksehjelp sammen.

 

Her er oversikten:

 

Trinn     Tidspunkt                Dager               Voksne                                                 Sted 

1. trinn 08.00-08.30           Tirs.- Onsdag     Laetitia, Thirhas og Michelle            Klasserommet til 1C.

2. og 3. trinn 08.00-08.30 Tirs.- Onsdag      Selenge, Hulya, Zainab og Gunay   Klasserommet til 2A.

4. og 5. trinn 08.00-08.30 Tirs.- Torsdag     Mona, Daniella, Najada, Sama og Selenge Klasserommet til 5A.

6. og 7. trinn 08.00-08.30 Tirs.- Onsdag      Sama, Nina og Hussein                     Klasserommet til 6B.

 

 

Leksehjelp

Leksehjelp