Leksehjelp

Leksehjelp er et tilbud til de elevene som ønsker hjelp til leksene på skolen. Dere ikke trenger melde på barnet deres. Dere ser an behovet for leksehjelp sammen med lærer.

Det er en forutsetning at eleven er motiverte og yter god innsats. Det settes krav til at de elevene som deltar tar imot beskjeder fra de voksne som har leksehjelp, de er der for å hjelpe. De som skal delta på leksehjelp må være på plass presis kl. 08.00. Da låses dørene og det er ikke mulig å komme inn senere.

På grunn av covid-19 har klassene leksehjelp hver for seg, i sitt eget klasserom. Vi kan ikke blande klasser på skolen. Dette betyr at hver klasse har en halvtime med leksehjelp i uka. Det vil være en assistent som har leksehjelpen i hver klasse.

Her er oversikten:

 

Tirsdag

08.00-08.30

Onsdag

08.00-08.30

Torsdag

08.00-08.30

1. trinn

1A

1B

1C

2. trinn

2B

2C

2A

3. trinn

3C

3B

3A

4. trinn

4A

4B

4C

5. trinn

5A

5B

5C

6. trinn

6A

6B

6C

7. trinn

7C

7A

7B

Leksehjelp

Leksehjelp