Hovedseksjon

Leksehjelp

Leksehjelp er et tilbud til de elevene som ønsker hjelp til leksene på skolen. Dere ikke trenger melde på barnet deres. Dere ser an behovet for leksehjelp sammen med lærer.

Det er en forutsetning at eleven er motiverte og yter god innsats. Det settes krav til at de elevene som deltar tar imot beskjeder fra de voksne som har leksehjelp, de er der for å hjelpe.

Fra og med uke 34 starter vi opp tilbud om leksehjelp. Her ser dere hvem som skal være hvor.

 

All leksehjelp er fra kl. 08.00-08.30. Assistent henter elever ute kl. 08.00 presis. De som kommer for sent får ikke anledning til å delta. 

Trinn

Klasserom

Tidspunkt

Ansatte

1. trinn

1A

Tirsdager

Ruba, Elise, Martin

Onsdager

Ruba, Elise, Martin

2. trinn

2A

Tirsdager

Gunay, Joacim

Onsdager

Gunay, Joacim

3. trinn

3A

Tirsdager

Farzana, Arvin

Onsdager

Farzana, Arvin

4. trinn

4A

Tirsdager

Hussein, Rosanna

Onsdager

Hussein, Rosanna

Torsdager

Hussein, Nadia

5. trinn

5A

Tirsdager

Najada, Nina

Onsdager

Najada, Nina

Torsdager

Najada, Nina

6. trinn

6A

Tirsdager

Nadia

Onsdager

Nadia

7. trinn

7A

Tirsdager

Zainab

Onsdager

Zainab