Hovedseksjon

Elevrådet ved Vestli skole 2023-2024

Elevrådet

Alle skoler skal ha et elevråd. Det er Elevrådet sin oppgave å representere elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer på skolen. Det betyr at hvis det er noe elevene ikke er fornøyde med på skolen, kan de ta det opp i elevrådet. Elevrådsrepresentantene i de ulike klassene tar med seg saker til elevrådet fra klassen sin.

Elevrådet er elevenes råd, det vil si at det er et demokratisk organ valgt av elevene for elevene. Elevrådet skal jobbe for å skape et sosialt fellesskap, utvikle arbeids- og læringsmiljøer og sikre at elevenes rettigheter ivaretas. Hver skole er ifølge opplæringsloven, pliktig til å opprette et elevråd. I år ønsker vi på Vestli skole å prøve noe nytt, slik at våre yngste elever også blir hørt i større grad. Vi har derfor et mini-råd for elever på 1.-4.  trinn og ett elevråd for 5.-7. trinn. Hver klasse har en representant og en vara-representant.

Hver elevrådsrepresentant har en fast tid der de snakker med klassen om saker som opptar dem. Eksempler på saker kan være mobbing, forslag til aktivitetsdager, skolemiljø, ønsker elevene har til innkjøp av lekeapparater og lignende og/eller eventuelle klager.

Referat 1.- 4. trinn

Referat 5.- 7. trinn