Elevrådet

Elevråd

Alle skoler skal ha et elevråd. Det er Elevrådet sin oppgave å representere elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer på skolen.

Følgende elever er elevrådsrepresentanter for sin klasse:

 • 4a Julianna
 • 4b Altin
 • 4c Mawlidd
 • 5a Layan
 • 5b Wania
 • 5c Parsa
 • 6a Omar
 • 6b Danica
 • 6c Lina
 • 7a Ali
 • 7b Yaquub
 • 7c Kamiska

Rektor, Ellen Sundby leder Elevrådet.

Elevrådet har møte annenhver fredag.

Elevrådet er elevenes råd, det vil si at det er et demokratisk organ valgt av elevene for elevene. Elevrådet skal jobbe for å skape et sosialt fellesskap, utvikle arbeids- og læringsmiljøer og sikre at elevenes rettigheter ivaretas. Hver skole er ifølge opplæringsloven, pliktig til å opprette et elevråd Elevrådet på Vestli skole består av elever fra 4–7 klasse. Det velges to medlemmer fra hver klasse. Elevrådet møtes annenhver fredag varighet på ca 30 minutter.

De forskjellige klassene skal ha et klassemøte minst hver 14. dag. Det er saker fra disse møtene som fremlegges for Elevrådet. Eksempler på saker kan være mobbing, forslag til aktivitetsdager, skolemiljø, ønsker elevene har til innkjøp av lekeapparater og lignende og/eller eventuelle klager. Elevrådet skriver også søknader til skolens ledelse dersom det er noe som må bestemmes av dem.