Elevrådet

Elevråd

Elevrådet er elevenes høyeste demokratiske organ.

Elevrådet er elevenes råd, det vil si at det er et demokratisk organ valgt av elevene for elevene. Elevrådet skal jobbe for å skape et sosialt fellesskap, utvikle arbeids- og læringsmiljøer og sikre at elevenes rettigheter ivaretas. Hver skole er ifølge opplæringsloven, pliktig til å opprette et elevråd

Elevrådet på Vestli skole består av elever fra 2–7 klasse.. Det velges to medlemmer fra hver klasse. Elevrådet møtes annenhver tirsdag og torsdag med  en varighet på ca 30 minutter.
De forskjellige klassene skal ha et klassemøte minst hver 14. dag. Det er saker fra disse møtene som fremlegges for Elevrådet. Eksempler på saker kan være mobbing, forslag til aktivitetsdager, skolemiljø, ønsker elevene har til innkjøp av lekeapparater og lignende og/eller eventuelle klager. Elevrådet skriver også søknader til skolens ledelse dersom det er noe som må bestemmes av dem.

 

Ansvar for Elevrådet 2017-2018 er Janne Andorsen