Elevrådet

Bak fra venstre: Lina 7C – elevrådsleder, Zainab 6B, Yahya 6A, Azer 4A, Aryan Ali 5A og Wania 7B  Foran fra Venstre: Solin 4B, Christina 4C, Stian 6C og Rayan 5C  Afsheen 5B og Alieu 7A var dessverre ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Annette Myhren

 

Alle skoler skal ha et elevråd. Det er Elevrådet sin oppgave å representere elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer på skolen. Det betyr at hvis det er noe elevene ikke er fornøyde med på skolen, kan de ta det opp i elevrådet. Elevrådsrepresentantene i de ulike klassene tar med seg saker til elevrådet fra klassen sin.

Elevrådet er elevenes råd, det vil si at det er et demokratisk organ valgt av elevene for elevene. Elevrådet skal jobbe for å skape et sosialt fellesskap, utvikle arbeids- og læringsmiljøer og sikre at elevenes rettigheter ivaretas. Hver skole er ifølge opplæringsloven, pliktig til å opprette et elevråd. Elevrådet på Vestli skole består av elever fra 4–7 klasse. Hver klasse har en representant og en vara-representant.

Hver elevrådsrepresentant har en fast tid der de snakker med klassen om saker som opptar dem. Eksempler på saker kan være mobbing, forslag til aktivitetsdager, skolemiljø, ønsker elevene har til innkjøp av lekeapparater og lignende og/eller eventuelle klager.

 

Elevrådet på Vestli skole møtes annenhver tirsdag.