Ansatte 5.–7. trinn

Kontaktlærer 5A

Viggo Oppegård
Tlf: 46803652

Kontaktlærer 5B
Sadiq Dahir
Tlf: 94785761

Kontaktlærer 5C

Thomas Langaard
Tlf: 46801293
Kontaktlærer 6A
Veronica Øren
Tlf: 46801749

Kontaktlærer 6B

Magnus Tønnesen
Tlf: 46804673

Kontaktlærer 6C

Karen Marie Kvaløy
Tlf: 94791548

Kontaktlærer 7A

Ulrik Sundby
Tlf: 94793896

Kontaktlærer 7B

Janne Andorsen
Tlf: 94783407

Kontaktlærer 7C

Suprit Kaur Brar
Tlf: 94792197

Kontaktlærer T-klassen
Lise Jarlsby

Tlf:91709156

Kontaktlærer T-klassen

Ida Marie Brandt-Asare

Tlf:91709149

Faglærer T-klassen

Lene Lyberg Førland

Tlf:91718259

Faglærer
Fredrik Madsen Lied
Tlf: 46803361

Faglærer
Erik Lauritsen
Tlf: 46938927

Faglærer
Julia Gvein Andresen
Tlf: 94784261

Spesialpedagog
Line Hardy
Tlf: 94790821

Spesialpedagog
Kristine M. Brakstad
Tlf: 94784589

Spesialpedagog

Marthe Kvesetmoen
Tlf: 94796142

 

Permisjon:
Ane Marie Haarr Myklebust