Ansatte 1.–4. trinn

Kontaktlærer 1A

Nicoline Høeg
Tlf:40020912

Kontaktlærer 1B
Helene Walseth
Tlf:48038618

Kontaktlærer 1C

Kristine Solheim
Tlf: 46801349

Kontaktlærer 2 A

Iqra Ali

Tlf: 46804592

Kontaktlærer 2 B

Hanne Krystad
Tlf: 94791358

Kontaktlærer 2 C

Christine Kopperud Eriksson

Tlf:91709621

Kontaktlærer 3 A

Joakim Ruud Lia
Tlf: 46837458

Nadia Khanam Fatimah

Tlf.:90593723

Kontaktlærer 3 B

Monique Aarseth
Tlf: 94858134

Kontaktlærer 3 C

Kristin Solli Wold
Tlf: 46809469

Kontaktlærer 4 A

Gro Anita Tallhaug
Tlf: 46804571

Kontaktlærer 4 B

Katarina Nilsen
Tlf: 46802054

Colm Holmagan

Tlf.:91718972

Kontaktlærer 4 C

Fatemeh Javad
Tlf: 46801572

Faglærer
Kjerstin Moseng
Tlf: 46801971

Faglærer
Julia Gvein Andresen
Tlf: 94784261

Faglærer

Fredrik Madsen Lied
Tlf: 46803361

Faglærer

Karen Moh

Tlf:91709478

Faglærer

Malin Antonystallin

Tlf:91709589

Faglærer

Geir Martin Skogrand

Tlf:90598483

Faglærer

Francesco Sassoli

Tlf.:48999828

Faglærer

Stine Abrahamsen
Tlf: 94871964

Spesialpedagog
Anna Barbara Sagvolden
Tlf: 46802445

Spesialpedagog

Mari Myrhol

Tlf:91709541

Spesialpedagog

Marit Reistad

Tlf:91721195

Spesialpedagog

Nicoline Høeg

Tlf.:40020912