Ledelse og ansatte

Skolens ledelse

Rektor
Ellen Sundby 
Tlf: 92818792

Assisterende rektor
Randi Sømo 
Tlf: 97697337

Inspektør
Kjetil Barth 
Tlf: 90709715

Inspektør
Annette Myren 
Tlf: 47050258 

Administrasjon 

Kontorleder Veronica Skaret 

Konsulent Lisbet Flo

Sekretær Walayat Bibi 

Mestringteam

Sosiallærer 
Marte Skaugen 
Tlf: 90809913

Miljøkoordinator Betina Langli Korneliussen (Permisjon)

Miljøkoordinator Henrik Solbakken

Skolepsykolog Ane Bull

Organiseringskart 2019-2020.pdf

Kontaktinformasjon til skolen

 • Sentralbord: 08.00-15.30
 • Telefon:23466350
 • Besøksadresse: Ragnhild Schibbyes vei 2, 0968 Oslo
 • Postadresse:

  Oslo kommune, Utdanningsetaten
  Vestli
  Postboks 6127 Etterstad
  0602 Oslo 

 • E-post:

        postmottak@ude.oslo.kommune.no 

        Merk e-posten eller konvolutten med skolens navn.