Kontaktinformasjon til skolen

 • Sentralbord: 08.00-15.30
 • Telefon:23466350
 • Besøksadresse: Ragnhild Schibbyes vei 2, 0968 Oslo
 • Postadresse:

  Oslo kommune, Utdanningsetaten
  Vestli
  Postboks 6127 Etterstad
  0602 Oslo 

 • E-post:

        postmottak@ude.oslo.kommune.no 

        Merk e-posten eller konvolutten med skolens navn.