Vi ønsker elever, foresatte og skolens samarbeidspartnere en god sommer.

Vi ønsker elever, foresatte og skolens samarbeidspartnere en god sommer.

1. skoledag er 20. august, 2. - 7. trinn begynner kl. 08.30 og vil ha vanlig skoledag.

1. trinn har skoledag fra kl. 10.00-12.00.

 Velkommen til et nytt spennende skole år i fine nye paviljongene i Ragnhild Schibbyesvei 2