Velkommen tilbake til skolen!

Illustrasjon.

- 5. – 7. trinn har undervisning på skolen to dager i uka fra 08.30 – 13.00.   

- De har uteskole to dager i uka, da fra 08.30 – 12.00.         

- En dag er det hjemmeskole fra 09.00 – 13.00.

- Se ellers info fra lærerne 

 

Lærerne møter elevene på faste oppstillingsplasser rett utenfor eller i skolegården. De er delt inn i fire grupper (kohorter) på tvers av klassene på trinnet.

Barna deres vil få opplæring i håndvask og ellers hvordan vi skal ha det sammen. Det er viktig at de har vasket hendene sine godt før de kommer på skolen.

Barna må ha med matpakker til skolen og tomme vannflasker. iPaden må være med på skolen hver dag, og den må være ladet. Barna deres skal være ute både på skolen og på to uteskoledager. Dere må sørge for at barna deres har på klær og sko som passer vær og temperatur. På grunn av smittevern, er det ikke aktuelt å gå inn i klasserommet på uteskoledagene.

Foreldre får ikke følge barnet sitt inn i skolegården på morgenen. Hvis dere skal hente barnet deres på skole, må dere gjøre dette ute. Fravær meldes til kontaktlærer som vanlig.

Dere vil få informasjon hver uke om skoledager, uteskoledager og innhold. Følg nøye med på denne informasjonen. Dere kan bidra til å gjøre skoledagene for elevene så bra som mulig.

 

Mvh

Ledelsen på Vestli skole