Velkommen til Elevkonferansen 18.11.2021 på Quality Hotel Olavsgaard.

Quality

For å sikre at elevene gis en reell mulighet til å medvirke inviterer vi "elevstemmen" fra start.

I etterarbeidet med Trivsel- og Elevundersøkelsen er det viktig at vi som skole gjør en grundig analyse av elevresultatene sammen med elevene. I det videre arbeidet blir det viktig å legge til rette for at elevene er aktive og deltakende i utarbeidelse av tiltak som berører deres skolehverdag. Gjennom medvirkning og forståelse mellom elever og ansatte.

  •  Å arbeide for å utvikle mer elevaktive lærings- og vurderingsformer i skolen.
  • Å undersøke om elevene opplever at de har reelle muligheter til å påvirke undervisningen og læringssituasjonen sin

 Følgende skal delta på konferansen:

  • Elevrådet 1. – 7.trinn – 47 elever
  • 3 fra FAU
  • 1 fra Driftsstyret
  • 2 Mestringsteamet
  • 2 fra ledelsen
  • 2 tillitsvalgte (Utdanningsetaten og Fagforbundet)
  • 1 AKS leder