Til foresatte og deg som starter på 1.trinn på Vestli skole

Til foresatte og deg som starter på 1.trinn på Vestli skole

Kontaktlærerne på 1. trinn skoleåret 2018-2019 er:

1a Karen Marie Kvaløy

1b: Øystein Konglund

1c: Melda Agbal

 

I tillegg til kontaktlærerne vil det også være en skoleassistent i hver klasse:

1a: Farzana Kausar

1b: Zainab Iqbal

1c: Selenge Batbaatar Waale

Maya Khanam er trinnets spesialpedagog og Kjerstin Elgåen Moseng er Ferdighetskoordinator.

 

Foresatte må hente elevene dersom de ikke skal på Aktivitetsskolen (AKS).

Minner om at Sommerskolen for skolestarterne begynner mandag 6. august, kl. 09.00.

Håper å se dere alle.

 

Det blir foreldremøte for 1.trinn, torsdag 23.august.

 

Med ønske om et godt samarbeid, ønsker vi dere velkommen til

Vestli skole, Ragnhild Schibbyes vei 2, 0968 Oslo.

Velkommen til 1. trinn.