Til alle skolestartere på Vestli skole!

Elever og lærer første skoledag

I brevet lenkes det til et digitalt innskrivningsskjema. I skjemaet oppgir dere kontaktinformasjon og andre opplysninger av interesse for skolen. Foresatte må fylle inn skjemaet innen 6. desember 2021.
Hvis du ikke har mottatt brevet i løpet av november, eller du har spørsmål må du ta direkte kontakt med skolen.
Det vil bli innkalt til informasjonsmøte for foreldre til skolestartere i Januar 2022.

Barnet må skrives inn på nærskolen selv om
• du skal søke om skolebytte til en annen skole enn nærskolen
• familien planlegger flytting før skolestart i august 2022
• du skal søke om utsatt skolestart
• du har eller skal søke om opptak til spesialskole eller spesialgruppe

Ta kontakt med skolen dersom du har noen spørsmål!

 

Vi gleder oss til å bli kjent med dere!

 

Hilsen rektor