Ledelsen i møte med Elevrådet

Ledelsen i møte med Elevrådet

Elevene hadde mange gode refleksjoner og tanker om hvordan hjemmeskole kan gjennomføres på en enda bedre måte.
Vi diskuterte også masse testing ved eventuelt et nytt smitteutbrudd.
Ledelsen er imponert over elevens refleksjonsnivå.

Vedlagt ligger link til artikkelen i Dagsavisen av Layan og Lucas.
https://www.dagsavisen.no/oslo/2021/03/25/elevene-pa-vestli-skulle-endelig-fa-begynne-pa-ny-skole-tre-dager-etter-apningen-ble-alle-sendt-hjem/