Kjære skolestarter – Velkommen til Vestli skole

Jenter i klasserom

Det har vi håpet på hele denne våren. Men det er fortsatt noen koronaer som gjemmer seg her og der. Da kan vi ikke møtes så mange inne. Det har du sikkert merket hjemme også.

Da bli skolebesøket litt annerledes i år. Noen av dere som går i barnehagen får lov til å komme på besøk. Litt urettferdig, men barnehager får lov til å gå på tur til skolen. Dere som kommer med barnehagene skal dere få lov til å møte noen av de voksne som jobber på skolen og være litt ute og leke i skolegården. Sånn at alle skal få se hvordan det er på skolen skal noen førsteklassinger hjelpe oss med det. De skal ta bilder av skolen som dere kan se på hjemmesiden vår. Vi håper også mange har lyst til å leke i skolegården etter at barna på AKS har gått hjem klokken fem på skoledagene eller i helgene. 

Brev til skolestarterne om besøksdag.pdf