Hovedseksjon

Kjære nye 1.klassinger!

Gutt og jente, med skoleelementer

For at vi skal bli litt kjent med deg og du skal bli litt kjent med skolen, inviterer vi deg og barnehagen din til besøksdag følgende dager:

24.5:  Gruppe 1, kl. 0900–1000 og gruppe 2, kl. 1200-1300

25.5: Gruppe 3, kl. 0900-1000 og gruppe 4, kl. 1200-1300

Barnehagene har fått beskjed om dag og tid.

 

Førskoledagene er 1.juni og 2.juni, fra kl. 1000-1200, dette er sammen med foresatte.

Dere er delt inn i grupper, og har fått brev om hvilke dag du og dine foresatte skal møte.

Det vil være informasjonsmøte for foresatte, mens barna har førskoledag.

Dere vil bli møtt av noen av skolens lærere, ledelse og Mestringsteamet i skolegården.

 

Gruppe- /klassetilhørighet og kontaktlærere vil bli kjent første skoledag 22. august. Følg med på skolens hjemmeside i sommer for mer informasjon!

Hvis du ikke kan komme denne dagen er det viktig at skolen får beskjed, tlf. 23 46 63 50 eller om du har andre spørsmål.

 

VELKOMMEN!