Jevnlig testing av elever på 5. – 7. trinn.

Illustrasjon.

Det er besluttet å starte med massetesting i skolene igjen for å dempe den totale smitten i Oslo. Nærmere info vil bli sendt på skolemelding.