Informasjon om innskriving for skolestartere 2021-22

Informasjon om innskriving for skolestartere 2021-22

Av personvernhensyn og taushetsplikt er det fjernet flere punkter som før stod på skjema. Dette medfører at du som foresatt må ta kontakt med skolen for at vi skal motta nødvendig informasjon. 

Opplysninger vi ønsker er:

·         Om eleven ønsker opplæring i/på samisk.

·         Om eleven har hatt oppfølging i barnehage ønsker skolen å ha et tverrfaglig møte for å henvise eleven til PPT for utredning av behov for spesialundervisning eller utsatt skolestart. 

·         Om dere oppholder dere utenlands.

·         Om dere ønsker å bytte skole, har flyttet eller kommer til å flytte.

·         Om det er behov for særskilt tilrettelegging som medfører fysiske tiltak på skolebygget. 

Minner om at vi flytter inn i Nye Vestli skole 01.03.2021.

Dere vil bli invitert til "Bli kjent dag" i løpet av mars måned.