Halvårsvurdering i it's learning

Skrivebok og penn

Halvårsvurderingen blir publisert digitalt i læringsplattformen itslearning mandag den 22. januar 2018 kl. 08:30. Den skriftlige vurderingen krever ikke underskrift fra foresatte.

Elever på 1.-7. trinn vil få skriftlig vurdering i fagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag. Alle elever får i tillegg skriftlig vurdering i sosial kompetanse, arbeidsvaner og orden.

Hvordan finne den skriftlige halvårsvurderingen:

·         Gå inn på skolens hjemmeside  https://vestli.osloskolen.no/

·         Logg deg inn som foresatt (øverst i høyre hjørne)

·         Klikk på ikonet its

·         Velg 1.termin

·         Velg "Halvårsvurdering barnetrinn" under "Brev"