Elevundersøkelsen

Mobbeombudet

Fredag 2.mars har Elevrådet og rektor invitert Mobbeombudet i Oslo , Kjerstin Owren. Hun takket ja til invitasjonen, dette er et besøk elevene og skolens ansatte ser frem til.
 
 
FAU har også dannet sitt eget  prosjekt, VAMP (Vestli FAU Anti-Mobbing Prosjekt 2018). Det vil si at foreldre og skolen har samme fokuset på forebyggende arbeid mot mobbing og krenkelse.

Skolen har også økt SMU/Skolemiljøutvalgs møtene til hver måneden, for at alle parter drar i samme retning.