Assistenter klar for jobb i læringssenteret

Assistenter klar for jobb i læringssenteret

Vi har ei gruppe som skal lage fristende bokutstillinger, og på ulike måter hjelpe medelever til å finne gode bøker til lystlesing både på skolen og hjemme. Fire grupper skal hjelpe til å holde orden i læringssenteret, og være med på å merke og gruppere bøkene slik at det blir lett å finne fram til bøker man er interessert i. Og så har vi plukket ut en elev fra hver klasse, som skal være assistent når klassen har time i læringssenteret. Etter vinterferien åpner vi opp for at nye elever kan søke på assistentstillingene.