Hovedseksjon

Vurdering og prøver

Dato for prøver og kartlegginger i barneskolen

1.trinn

 • Statlig kartleggingsprøve i regning 13. mars – 5. mai 2023
 • Statlig kartleggingsprøve i lesing 13. mars– 5. mai 2023

3. trinn

 • Statlig kartleggingsprøve i regning 17. oktober – 28. oktober 2022
 • Statlig kartleggingsprøve i lesing 17. oktober – 28. oktober 2022

4. trinn

 • Osloprøve i naturfag 8. mai – 26. mai 2023
 • Overgangsprøve i regning 24. april – 12. mai 2023
 • Overgangsprøve i lesing 24. april – 12. mai 2023

5. trinn

 • Nasjonal prøve i lesing 5. september – 30. september 2022
 • Nasjonal prøve i regning 5. september – 30. september 2022
 • Nasjonal prøve i engelsk 5. september – 30. september 2022

Du finner eksempeloppgaver på nasjonale prøver på udir.no.

6. trinn

 • Osloprøve i lesing 16. – 20. januar 2023

7. trinn

 • Osloprøve i naturfag 17. april – 28. april 2023
 • Overgangsprøve i regning 8. mai – 9. juni 2023
 • Overgangsprøve i lesing 8. mai – 9. juni 2023