SkoleSMS

UDE har inngått en avtale med firmaet Teletopia skoleSMS for å innføre en toveis SMS-tjeneste. Tjenesten vil fungere som en digital meldingsbok, og gir skolens administrasjon, lærere og foresatte mulighet til å kommunisere via SMS.

Skolen kan sende en melding til en enkelt foresatt, til en gruppe (klasse, trinn) eller til alle foresatte på skolen. Foresatte kan sende beskjed til kontaktlærer på SMS.

Det er viktig å merke seg at ordningen ikke erstatter annen kommunikasjon via telefon eller e-post, men er et alternativ for hastemeldinger. Foresatte har nå muligheten til å gi beskjed til skolen om for eksempel sykdom og annet fravær, og vil motta beskjeder om viktige påminnelser, beskjeder og endringer fra skolen.

SMS fra skolen vil komme fra telefonnummer: 41716112

 

Hvordan sende SMS?

Du må først skrive inn: VES (mellomrom) klasse (mellomrom) tekst

Eksempel: VES 4B Ole er syk i dag. Hilsen Lise.

Meldingen sendes til nr: 41716112

Dersom du har mottatt en SMS fra skolen og skal svare på denne, trenger du IKKE benytte kodeordet "VES" i svarmeldingen. Svar på meldingen som vanlig SMS