Helsesykepleier

Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av småbarnskontrollen på helsestasjonen, og består av helsesykepleier, skolelege, psykolog og fysioterapeut.

Helsesykepleier:

Thusy Ganechandra Telefon: 90788364

Epost: Thusyanthy.ganechandra@bsr.oslo.kommune.no

Tilstede på Vestli skole: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, fredag etter avtale

Helsesykepleier:

Mette Skålhegg

Epost: mette.skalhegg@bsr.oslo.kommune.no

Tilstede: Mandag og tirsdag

Skolelege:

Roald Lindebø

Skolelege er på skolen torsdager. Er barna syke eller trenger oppfølging av lege, skal foreldrene kontakte fastlege og ikke skolelege.

Helsesykepleier kan kontaktes pr. telefon. Hun er også tilgjengelig for elevene på dagtid, og foresatte kan ta kontakt ved behov.

 

Helsesykepleier samarbeider med skolen, og deltar på tverrfaglige møter ved behov. Helsesykepleier kan henvise til andre behandlings- og hjelpeinstanser når dette er nødvendig.

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt!

 Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider.