Helsesykepleier

Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av småbarnskontrollen på helsestasjonen, og består av helsesykepleier, skolelege, psykolog og fysioterapeut.

Helsesykepleier:

Helsesykepleier: Jørgen Røed-Lislebø, Telefon: 940 26 648

Epost:jorgen.roed-lislebo@bsr.oslo.kommune.no

 

Helsesykepleier:

Navn: Lene Ingberg Stadheim

Mobilnummer: 40406998

E-post: ingberg.stadheim@bsr.oslo.kommune.no

Hun er her hver mandag og onsdag.

 

Skolelege:

Roald Lindebø

Skolelege er på skolen torsdager. Er barna syke eller trenger oppfølging av lege, skal foreldrene kontakte fastlege og ikke skolelege.

Helsesykepleier kan kontaktes pr. telefon. Hun er også tilgjengelig for elevene på dagtid, og foresatte kan ta kontakt ved behov.

 

Helsesykepleier samarbeider med skolen, og deltar på tverrfaglige møter ved behov. Helsesykepleier kan henvise til andre behandlings- og hjelpeinstanser når dette er nødvendig.

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt!

 Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider.