Vestli skolekorps

Hvorfor spille i korps?

Å spille i korpset gir tilhørighet og kameratskap.
Gjennom deltakelse i en gruppe der alle er avhengige av hverandre, utvikles evnen til respektere og ta hensyn til hverandre. Spilling i skolekorps bidrar til å øke både selvstendighet, samarbeidsevne og evne til å ta ansvar.

Forskning viser at de som lærer å spille et instrument forbedrer konsentrasjonen og koordinasjonen, og kanskje hjelper det også på skoleprestasjonene? Men den viktigste grunnen til være med er at det er
gøy!
I tillegg til å spille sammen og hver for oss reiser vi på stevner, deltar på konkurranser - og ikke minst: vi reiser på korpstur! 

Vestli skolekorps

Vestli skolekorps

Vestli Skolekorps - Stiftet 19.06.1975 Ca. 30 spillende og drillende medlemmer.
Vi øver hver tirsdag i samlingsalen til Vestli skole.

Vestli skolekorps hjemmeside

Drawing of a city