Frokostservering mandag til torsdag

Skolen tilby frokost til elever på 5.-7.trinn hver mandag og fredag fra kl.0745-0815 i bygning B. (der 7.trinn + T klassen har klasserom)  Eleven må være presise, det vil si oppmøte kl.0745. Dørene vil bli stengt under frokosten. Vi håper dette er et tiltak som øker TRIVSELEN og gir mer LÆRING.