Trivselsleder

Trivselsleder

Trivselsprogrammets mål er å:

● fremme økt og mer variert lek/aktivitet i storefriminuttene

● legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner

● redusere konflikter blant elever

● fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt

 

Med trivselsprogrammet legger elever som er valgt ut som trivselsledere til rette for aktivitet i storefriminuttene. Skolen har 50 flotte trivselsledere som sammen med lærerne skal sørge for aktivitet og mye moro.

Les mer om programmet.