Trivselsleder

Trivselsleder

Trivselsprogrammets mål er å:

  • fremme økt og mer variert lek/aktivitet i storefriminuttene
  • legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner
  • redusere konflikter blant elever
  • fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt

Med trivselsprogrammet legger elever som er valgt ut som trivselsledere til rette for aktivitet i storefriminuttene. Skolen har 50 flotte trivselsledere som sammen med lærerne skal sørge for aktivitet og mye moro.

Les mer om programmet.