Trivselsleder

tl

Det innebærer at 3 - 4 elever fra hver klasse på 4. - 7. trinn er blitt valgt som trivselsledere av sine medelever. Trivselslederne skal i utetiden organisere leker for de andre elevene. Trivselsleder TL er et program for økt aktivitet og økt trivsel i friminuttene. Det er ikke et antimobbeprogram. Programmet jobbes med som en del av vår satsing på et godt læringsmiljø sammen med god klasseledelse.

Les mer om programmet.