TIEY

Early years

 • Er et lesemetodisk opplegg fra Australia og New Zealand.
 • Bygger på Marie Clay sitt lesemetodiske opplegg som har fått svært godt omtale innen leseteoretisk forsking.
 • Er et redskap for å gi elevene individuell tilpasset opplæring.
 • Er lagt opp med vekt på stasjonsarbeid med 12–15 minutter på hver stasjon.
 • Er et opplegg som er tilpasset hver enkelt elev.
 • Early years fører til en ystematisk kartlegging og kontinuerlig vurdering av elevens fremgang.
 • Metoden legger til grunn at de foresatte deltar aktivt for å gi elevene størst mulig læringsutbytte.

Kort om metoden

 • Elevene er delt inn i grupper, etter nivå
 • Gruppene rullerer hvert 12. – 15. minutt til forskjellige stasjoner
 • På stasjonene jobber gruppene med oppgaver som er tilpasset deres nivå.
 • Målet er at oppgavene ikke er for vanskelige eller for lette for elevene.
 • Elevene i hver gruppe kan hjelpe hverandre
 • Lærerstasjonen gjør at læreren får bedre innblikk i hver enkelt elevs nivå og spesielle behov.
 • De foresatte jobber hjemme med leselekser hver dag.

Tidlig intervenering Early Years (TIEY)

Det tiltaket som vi er stolte av å ha implementert, er et program som har vært i bruk i Australia og på New Zealand i mange år, og som er obligatorisk på New Zealand og i flere australske stater. Disse landene har til sammen en immigrasjon på ca en halv million mennesker i året, og måtte gjøre noe for å møte utfordringen med opplæring i språket. Metoden heter "Tidlig intervenering, Early Years". Men alle skolens elever trenger dette.

Drawing of a city