Bibliotek

Bibliotek

Elever, lærere og assistenter ved Vestli har tilgang til biblioteket i alle skoletimer.

Klassene har faste lånetimer, i tillegg benyttes biblioteket ved behov, enten av enkeltelever eller større grupper etter avtale.

Skolebiblioteket er en viktig del av skolen og arbeider for å fremme leselysten og øke informasjonskompetansen hos elevene.