Byomfattende spesialgruppe

Vestli skole har en byomfattende spesialgruppe for elever med sosiale og emosjonelle utfordringer. Dette er et helhetlig spesialpedagogisk tilbud til elever som har IOP i alle fag. Pr nå har vi 5 elever. Det er 4 ansatte i gruppa: 1 spesialpedagog, 1 pedagog, 1 barnevernspedagog og 1 barne- og ungdomsarbeider. Vi utvider tilbudet med 5 nye elevplasser dette skoleåret. Vi jobber for at elevene skal mestre skolehverdagen sin  gjennom tett veiledning og individuell tilpassa opplæring. Vi har stort fokus på at elevene skal utvikle gode sosiale ferdigheter. Samarbeid mellom skole og hjem og andre instanser er en viktig nøkkel for oss. 

 Les mer om hvordan søke spesialgruppe på Oslo kommunes nettsider. 

Har du spørsmål om gruppas tilbud, ring sosiallærer Marte på tlf 95932502.