Juleferien på AKS 2018

Tirsdag 4. og 6. desember har AKS juleteater. Forestillingen er klokken 14.00 for 2. trinn på tirsdag 4.desember. Torsdag 6. desember skal 1. trinn på første forestilling klokken 14.00. Torsdag 6.desember er det to forestillinger. 1. trinn skal på forestilling klokken 14.00.
3. og 4. trinn skal klokken 14.45.

Juleavsluting: Mandag 17.desember har AKS juleavslutning på klasserommene til 1.trinn fra klokken 16.30. Det blir dans og annen underholdning.
AKS håper at flest mulig kan komme.

AKS holder åpent følgende dager i skolens juleferie fra klokken 07.30 – 17.00:
• Fredag 21. desember (har du 12 timer pr uke må timene fordeles på hele uken)
• Torsdag 27. desember
• Fredag 28. desember

PÅMELDINGSFRIST FREDAG 6. DESEMBER!

PÅMELDING JULEAVSLUTNING OG JULEFERIEN PÅ AKS(1).pdf