Satsingsområder

Barn i skogen
  • å være en del av et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen
  • å være en alternativ læringsarena som støtter opp om elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling
  • å ha et læring støttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart
  • å gi gode muligheter for leksearbeid

Vestli skole har ansvar for å utarbeide lokale planer for Aktivitetsskolen som sikrer samordning av skole, Aktivitetsskolen, leksehjelp og fritid.

Målet for AKS er at elever og foresatte opplever stabilitet, trygghet, tilhørighet, toleranse og trivsel.

Elever skal være aktive og få utfordringer innen fysiske, estetiske og kreative aktiviteter når de er på AKS.